Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

LA MONNAIE DE MUNT

© La Monnaie

Belangrijk om weten

Deuren

De deuren gaan 45 minuten voor de aanvang van de voorstelling open en sluiten 5 minuten vóór de aanvang van de voorstelling.

Plaats

De toeschouwers worden verzocht op de plaatsen te gaan zitten die zijn aangegeven op het ticket. Geen enkele wijziging van plaats is toegestaan, behalve als er toestemming wordt gegeven door het zaalpersoneel of de directie.

Laatkomers

De voorstellingen beginnen stipt op tijd. Uit respect voor de andere toeschouwers en de artiesten, is toegang tot de zaal niet meer toegestaan nadat de deuren zijn gesloten (5' vóór de aanvang). Laatkomers kunnen de voorstelling volgen op een scherm in de inkomhal tot de eerste pauze of tot het einde van de voorstelling als er geen pauze is. In beide gevallen kan geen enkel ticket worden geruild, noch terugbetaald. De Munt kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van staking door derden, grote verkeershinder of bij andere grote onregelmatigheden.

GSM & opnames

We verzoeken uw GSM uit te schakelen tijdens de voorstelling. We herinneren u er ook aan dat het niet is toegelaten foto's te nemen of opnamen te maken van de voorstelling.

Deel deze pagina