Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

DE MUNT LA MONNAIE

Verantwoordelijke studiebureau (M/V)

De Munt is het federale operahuis in het hart van de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties, dansvoorstellingen en concerten realiseert en programmeert.

De Munt is zich bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek en wil daarom duurzaamheid in zijn bedrijfscultuur integreren. Van afval sorteren en de keuze voor verantwoorde materialen tot het promoten van zachte mobiliteit: aan milieu-initiatieven geen tekort in ons huis.

Als verantwoordelijke van het studiebureau bent je enerzijds verantwoordelijk voor het gehele studiebureau en anderzijds voor de gehele technische studie die nodig is voor de toegewezen producties. Je rapporteert aan het hoofd van de decorateliers en bent het directe aanspreekpunt voor de directie, de hoofden van de technische diensten, de productieleiders en de artistieke productieteams.

Taakomschrijving

- Als coördinator:

 • Je coördineert en leidt het team van het studiebureau;
 • Je bent belast met het beheer van de planning van alle studies en de verdeling van de werkzaamheden;
 • Je zorgt voor de evolutie van de technische middelen en je bereidt het studiebureau en de ateliers voor op de digitale overgang;
 • Je stelt opleidingen voor, organiseert en stimuleert ze binnen het team;
 • Je stelt gemeenschappelijke werkprocedures voor het hele studiebureau op;
 • Je ondersteunt elke interne productieverantwoordelijke door ervoor te zorgen dat de nodige middelen beschikbaar worden gesteld voor hun productie;
 • Je stimuleert en garandeert dat de randvoorwaarden op het gebied van duurzame ontwikkeling in aanmerking en in overweging worden genomen.

- Als technisch verantwoordelijke:

 • Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de door het studiebureau gekozen technische oplossingen, rekening houdend met de beperkingen in verband met de voorstellingen, de geldende voorschriften, de productietermijnen en de vastgestelde budgetten;
 • Je voert de technische studies uit van complexe elementen, ter ondersteuning van de vaste decorassistenten van het studiebureau;
 • Je stelt zelf uitvoerings- of bouwplannen op voor de ateliers;
 • Je werkt in permanente coördinatie met alle betrokken ateliers en technische diensten;
 • Je verstrekt de nodige technische informatie aan alle technische diensten om de coherentie van het project te garanderen.
Profiel
 • Je bezit een ingenieursdiploma werktuigbouwkunde of bouwkunde, of ervaring die je technische vaardigheden bevestigt;
 • Idealiter heb je ruime ervaring in een soortgelijke functie;
 • Je hebt een sterk gevoel voor vormgeving;
 • Je hebt een goede beheersing van CAD/CAM en goede computervaardigheden;
 • Je hebt een goede kennis van de weerstand van materialen;
 • Je bent zeer goed op de hoogte van veiligheidsnormen en -maatregelen, en van de voorschriften over arbeidsveiligheid in het theater;
 • Je bent methodisch, nauwgezet en georganiseerd;
 • Je hebt een goed analyse- en synthesevermogen, en bent praktisch ingesteld;
 • Je hebt uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt people managementvaardigheden en bent in staat om je medewerkers te motiveren en te inspireren;
 • Je bent flexibel, bereid en in staat om te innoveren;
 • Je spreekt vloeiend Frans of Nederlands, je bent bereid om je in de andere taal te bekwamen, en je hebt ook een goede kennis van het Engels.
Aanbod

Voltijds contract van onbepaalde duur;

Een culturele werkomgeving die je de mogelijkheid geeft om bij te dragen tot de realisatie van onze vernieuwende operaproducties met ruime opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 31 maart 2021 naar jobs@demunt.be, met vermelding “vacature – verantwoordelijke studiebureau”.

Privacy

De Munt hecht veel belang aan de privacy van haar medewerkers en sollicitanten. Voor meer info, lees hier onze HR-privacyverklaring.

Deel deze pagina