Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

DE MUNT LA MONNAIE

© Maël G. Lagadec

Een brug tussen twee werelden

Het sociaal programma ‘Een brug tussen twee werelden’ richt zich tot al degenen die het leven kwetsbaar heeft gemaakt op sociaal, economisch of medisch vlak. Dit sociaal programma heeft als doelstelling om (opnieuw) sociale contacten te leggen en de toegang tot cultuur, muziek en opera voor iedereen mogelijk te maken. Doorheen het hele seizoen zijn er activiteiten voorzien, aangepast aan de socioculturele context van de doelgroepen.

Programma
  • Wekelijkse koorzangateliers ter plaatse en in de Munt
  • Wekelijkse koorzangateliers en workshops in gevangenis (jongeren en volwassenen)
  • Rondleidingen van de Munt
  • Sensibilisatie naar de wereld van muziek, zang en opera
  • Toegang tot de voorstellingen
  • Kamermuziekconcerten in partnerinstellingen
     
Partners

Een brug tussen twee werelden wordt voor meer dan 90 % gefinancierd door externe fondsen, publiek en privé. De activiteiten zijn gratis. Een Brug tussen twee Werelden vraagt geen financiële deelname aan haar publiek. Zonder de inzet en de vrijgevige steun van onze openbare en privé partners, zou dit sociaal programma niet in staat zijn om haar activiteiten te vervolgen.

MM Maecenas

Monsieur et Madame Patrick Baillieux, Madame Bernard Darty, Chevalier et Madame de Spot, Les enfants de Madame Véronique Lhoist, Monsieur et Madame Michel Peterbroeck, De Heer en Mevrouw Leo en Diana Van Tuyckom-Taets, De Heer Hans Vossen, De Heer Robert Zürcher, Monsieur et Madame Philémon Wachtelaer & MM Patrons

Deel deze pagina