Tot onze grote spijt zien we ons genoodzaakt om de volledige voorstellingenreeks van Carmen te annuleren. In dit artikel leest u de redenen die ons tot deze beslissing dwongen. Alle tickethouders worden in de komende dagen gecontacteerd voor de terugbetaling van hun tickets.

Sluiten

Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

DE MUNT LA MONNAIE

Malibran
© Camille Cooken

Making of Macbeth

Inleiding

Volg drie sleutelrepetities van een opera

Voor de MM Members Plus, Premium en MM Young begint het nieuwe seizoen nog voor de eerste première. Zij kunnen de italienne (een muzikale repetitie met het orkest en de zangers, maar nog zonder regie), de pregenerale pianorepetitie (de eerste scenische doorloop met kostuums en piano) en een toneel-orkest-repetitie van Macbeth bijwonen. Voor alle nieuwsgierigen die zich afvragen hoe een nieuwe productie het levenslicht ziet.

Data & tickets

Data