MM Tickets is gesloten van zondag 11 juli t.e.m. maandag 16 augustus, maar u kunt nog steeds tickets boeken via onze website. De Munt wenst u een fijne zomervakantie!

Sluiten

Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

DE MUNT LA MONNAIE

240.000 keer bedankt!!

De Munt kon de afgelopen maanden rekenen op uw bijzonder gulle steun. Dankzij de vele giften bij het compenseren van de geannuleerde voorstellingen, verzamelden we meer dan 240.000 euro. Een essentiële financiële ruggensteun om deze crisisperiode te overbruggen. Bedankt!

De Coronacrisis is in de eerste plaats uiteraard een beproeving op menselijk en emotioneel vlak. Maar voor de culturele wereld slaat het virus ook financieel diepe wonden. De vele producties die op het laatste moment afgezegd moesten worden, de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop, het mislopen van de Tax Shelter, het zorgt ook in de Munt voor een diepe economische krater. In de nood leert men echter zijn vrienden kennen. U toonde massaal begrip, door uw tickets voor deze geannuleerde voorstellingen niet (of niet volledig) te laten terugbetalen. Op die manier konden we ondertussen meer dan 240.000 euro verzamelen.

Dat bedrag zorgt ervoor dat onze toekomstige creatieve output niet onder druk komt te staan. We willen iedereen die in meerdere of mindere mate aan dit bedrag heeft bijgedragen hier dan ook nogmaals voor bedanken. We verzekeren u ervan dat we dit bedrag integraal investeren in onze programmering van de volgende seizoenen, en hopen dat u samen met ons van deze producties zal komen genieten.