Fr  |  Nl  |  En

MyMM
Newsletter

Voornaam
Naam
E-mailadres

Dans

Filtreren op media: 

danceXmusic 2

B. de Launoit / Th. Van Rompay

De Munt - B. de Launoit / Th. Van Rompay

Brussel is de Europese hoofdstad van de hedendaagse dans, een situatie waar P.A.R.T.S. – de dansschool die Anne Teresa de Keersmaeker heeft opgestart – een groot deel in heeft door jonge dansers en choreografen vanuit de hele wereld aan te trekken. De Munt is sinds het ontstaan een vaste partner en creëerde een tweejaarlijks evenement dat de jonge kunstenaars toestaat hun creaties te tonen in een professionele omgeving, geruggesteund door musici van het Symfonieorkest van de Munt. Deze tweede editie van danceXmusic opent nog meer de deuren voor het aanstormende talent door de zangers van de Muziekkapel Koningin Elisabeth uit te nodigen. Zij vertolken korte werken van Schubert, Brahms, Dvořák, Martinů, Stravinsky, Sjostakovitsj, Poulenc... Een fascinerende ontmoeting tussen tegengestelde muzikale universums, toegewijd aan de hedendaagse creatie. De directeur van P.A.R.T.S. en de directeur van de MKKE bespreken elk de eigenheden van hun opleidingsinstituut.

Hoe ontstond de instelling die u leidt en welke uitstraling heeft ze vandaag op internationaal niveau?

Bernard de Launoit: De Muziekkapel Koningin Elisabeth is opgericht in 1939, twee jaar na de Muziekwedstrijd Eugène Ysaÿe (die in 1951 de Koningin Elisabethwedstrijd werd). Het initiatief kwam van Eugène Ysaÿe en van Koningin Elisabeth zelf. In 2004 begon de Muziekkapel, na 65 jaar, aan een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis en vernieuwde grondig de inhoud van haar programma. Er zijn twee speerpunten: enerzijds het coachen met grote meesters en hun genodigden en anderzijds de professionele inbreng met bijvoorbeeld – in het seizoen 2010-2011 – zo’n 150 concerten en producties in België en in het buitenland, dankzij de talrijke culturele partnerschappen met orkesten, verdelers en festivals. In het seizoen 2011-2012 zijn er 50 jonge solisten, van 20 verschillende nationaliteiten, in residentie. Daarbij zijn 16 Belgen! De Muziekkapel is natuurlijk verbonden met haar grote zus, de Koningin Elisabethwedstrijd, en krijgt over de hele wereld steeds meer weerklank, door de promotie die haar meesters, de jonge muzikanten en de talrijke partners over heel de wereld maken.

Theo Van Rompay: P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) is nauw verbonden met de Munt. Op een bepaalde wijze is het de opvolger van de dansschool Mudra (1970-1988), die opgericht en geleid werd door Maurice Béjart toen het Ballet du XXe siècle in residentie was in de Munt. Enkele jaren na het vertrek van Béjart naar Lausanne werd Anne Teresa De Keersmaeker op uitnodiging van directeur Bernard Foccroulle ‘artist in residence’ in de Munt (1992). De Keersmaeker, zelf een ex-studente van Mudra, zag de oprichting van een nieuwe internationale school voor hedendaagse dans als een belangrijke taak binnen haar residentie in de Munt. Samen met Bernard Foccroulle kon ze in 1995 P.A.R.T.S. openen, met Pina Bausch als eregaste op de openingszitting. Fernand Schirren, gedurende 18 jaar ritmeleraar en boegbeeld van Mudra, werd ook de ritmedocent in P.A.R.T.S. en maakte aldus de brug met het verleden. P.A.R.T.S. is een zeer internationale school. Jaarlijks studeren er een 60-tal studenten, waarvan een tiental Belgen. Zij komen steeds uit 20 à 25 landen en uit alle continenten. Ook het docentenkorps bestaat quasi uitsluitende uit buitenlandse, heel vaak Amerikaanse, docenten. In Europa is P.A.R.T.S. inmiddels één van de toonaangevende instellingen voor dansonderwijs geworden.

Hoe verloopt de financiering?

BdL: De financiering van de Muziekkapel, 2 miljoen euro in 2011, komt voor 80 % van de privésector (stichtingen, ondernemingen, privaatmecenassen) en voor 20 % van overheidsinstanties. De Kapel moet dus voortdurend haar partners overtuigen van haar doelstellingen, haar dynamiek en haar projecten voor de toekomst. Deze manier van financieren geeft haar tegelijk ook een grote onafhankelijkheid in haar functioneren en vormt een permanente uitdaging.

TVR: In de eerste jaren van haar bestaan werd P.A.R.T.S. gefinancierd door de Munt, Rosas en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Sinds 1998 ontvangt P.A.R.T.S. een toelage van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Vanaf 2002 sluit P.A.R.T.S. voor een periode van vijf jaar een beheersovereenkomst af met het ministerie. Bij het einde van de periode 2007-2011 bedraagt de jaarlijkse toelage van het mMinisterie van Onderwijs 1.054.000 euro. Aanvullende financiering is er vanuit de registratie- en inschrijvingsgelden. De jaarlijkse coproductionele bijdrage van de Munt (100.000 euro) heeft doorgelopen tot 2010.

Wat is het profiel van de student die de opleiding volgt?

BdL: De jongeren in residentie in de Muziekkapel zijn 8 tot 30 jaar oud, maar één eigenschap hebben ze allen gemeen: hun talent en de mogelijkheid om dit door hun verblijf in de Muziekkapel te ontwikkelen. De meesten van hen komen bij ons aan als jonge professionelen, die hun muzikale opleiding komen vervolmaken maar tegelijk de professionele inbreng die de Muziekkapel in haar studieprogramma aanbiedt – zoals het partnerschap met de Munt voor wat de zangers betreft – opzoeken.

TVR: Een type-student is er niet. P.A.R.T.S. selecteert zijn studenten via audities over gans Europa. Uit 1.000 deelnemers aan die audities worden 35 à 40 studenten geselecteerd. De meeste van onze studenten hebben reeds een solide danstraining achter de rug. We selecteren dansers met zin voor intuïtie, heldere en zuivere bewegingen, podiumprésence. We zoeken naar sterke persoonlijkheden, jongeren met uitgesproken meningen, intellectueel en sociaal weerbaar. Fysiek en mentaal moeten zij openstaan voor onderzoek, risico en experiment. Qua leeftijd zijn de studenten tussen 18 en 26 jaar.

Hoe is het studieprogramma van uw studenten georganiseerd?

BdL: Het is een studieprogramma “op maat”, aangepast aan elke jongere, in functie van zijn leeftijd, niveau en doelstellingen. Weinig instellingen voor een muzikale opleiding kunnen het zich veroorloven zich aan te passen aan de individuele eisen van elke jongere. Verder is de cursus gebaseerd op het principe van de leertijd van een gezel bij een meester: de jongeren en de eminente docenten die hen begeleiden in hun ontwikkeling delen ook muzikale emoties samen op het podium. Dit samen delen van ervaringen geeft aanleiding tot mooie verhalen en doet sommigen van deze jongeren ook werkelijk het muziekleven binnentreden!

TVR: P.A.R.T.S. biedt een vierjarige opleiding aan, verdeeld over twee cycli van twee jaar, eerst Training en dan Research. In de Training cyclus volgt de student een verplicht parcours. Dagelijks is er yoga, ballet en hedendaagse danstechniek. Daarnaast zijn er ateliers van 3 à 5 weken in improvisatie, compositie, theater en repertoire. Wekelijks is er muziekanalyse, ritme en zang (zowel in groep als individueel). Intensieve theorieseminars concentreren op kunstgeschiedenis en op algemene vorming (filosofie, sociologie). De duo’s van danceXmusic maken deel uit van het compositieprogramma van het tweede jaar. In de Research cyclus vervolgt de student zijn technische scholing, maar volgt hij daarnaast ook een keuzeparcours. Er komen gastchoreografen aan bod, een ander repertoire ook (vaak Trisha Brown, soms Pina Bausch), geavanceerd werk rond improvisatie en compositie, maar vooral ook het eigen werk van de studenten. Zij formuleren zelf researchprojecten en krijgen daarbij een individuele begeleiding door mentors en coaches. Hun opleiding wordt afgesloten met een grote internationale tournee in festivals en professionale theaters. De projecten danceXmusic maken deel uit van het werken met gastchoreografen (E. Guilloteau en Cl. Croizé) of van de formats rond het persoonlijk werk.

Over welke professionele successen van oud-leerlingen bent u bijzonder trots?

BdL: Sinds 2004 konden talrijke jongeren die een periode van hun opleiding in de Muziekkapel hebben doorgebracht beginnen aan een zeer beloftevolle carrière: de violisten Yossif Ivanov, Lorenzo Gatto en Nikita Borizo- Glebski, de zangers Hendrickje Van Kerkhove en onlangs nog Sébastien Parotte, de pianiste Plamena Mangova, het Trio Dali. Hun artistieke loopbaan motiveert ons om dit avontuur verder te zetten…

TVR: De belangrijkste verdienste is dat een grote meerderheid van onze afgestudeerden in staat blijkt te zijn om na P.A.R.T.S. van de dans effectief hun beroep te maken. Over de ganse breedte van de Europese dansscène vindt men vandaag jongeren die hun opleiding in P.A.R.T.S. gekregen hebben. Dat is waarschijnlijk de allerbelangrijkse verdienste van de school. Ex-P.A.R.T.S.-studenten dansen in de (Belgische) gezelschappen van Anne Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Jan Fabre, Nicole Mossoux, Michèle Noiret, Alain Platel, Thierry Smits, Meg Stuart, Wim Vandekeybus en vele anderen. Maar ook in het buitenland vinden we P.A.R.T.S.-dansers bij de gezelschappen van Pina Bausch, Trisha Brown, Boris Charmatz, Lynda Gaudreau, Emio Greco, Deborah Hay, Gilles Jobin, Akram Kahn, Iztok Kovac, Xavier Le Roy, Maguy Marin, Mathilde Monnier, Angelin Preljocaj, Loïc Touzé of Sasha Waltz. In de Belgische en internationale beweging van de nieuwe dans vinden we talloze ex-P.A.R.T.S.-studenten terug; niet zelden zijn zij er zelf mede-smaakmaker van: Pieter Ampe, Heine Avdal, Fabian Barba, Eleanor Bauer, Sidi Larbi Cherkaoui, Claire Croizé, Etienne Guilloteau, Tarek Halaby, Saskia Hölbling, Mette Ingvartsen, George Khumalo (+), Les SlovaKs, Daniel Linehan, Erna Omarsdottir, Gregory Maqoma, Thomas Plischke, Arco Renz, Salva Sanchis, Charlotte Vanden Eynde, Benjamin Vandewalle of Andros Zins-Browne.

Waarom is het project DanceXmusic belangrijk voor uw opleidingsinstelling?

BdL: Al ten tijde van Bernard Foccroulle in de Munt koesterden we de droom en ook de hoop om ooit een project op te zetten dat jonge zangers van de Muziekkapel en choreografen en jonge dansers van P.A.R.T.S. zou samenbrengen. Peter de Caluwe en zijn huidige team hebben deze ontmoeting mogelijk gemaakt en ik dank Theo Van Rompay dat hij zo enthousiast was over dit idee. Ik ben ervan overtuigd dat zowel de zangers als de choreografen en dansers, de muzikanten evengoed als het publiek, in dit project een prachtige dynamiek en een bijzondere ervaring zullen vinden. Het werk is interessant, het resultaat op het podium wordt zeker ontroerend. Ik kijk ernaar uit dit werk te kunnen ontdekken op het podium van de Munt!

TVR: Het belang van dit project is evident en meervoudig. De kans om met live-muziek te werken voegt een belangrijke dimensie toe aan het choreografisch experiment voor onze studenten. Zowel in de repetitiefase als in de uiteindelijke voorstelling biedt de directe confrontatie met musici kansen en ervaringen die zeldzaam zijn. Er is letterlijk meer tijd en ruimte voor dialoog. Zeer in het bijzonder is er dit jaar ook de mogelijkheid om met de zangers van de Muziekkapel Koningin Elizabeth te werken. De confrontatie met elkaar van jonge kunstenaars uit verschillende disciplines is steeds de beste manier om een dieper begrip van die andere kunst te realiseren. De kans om het werk te tonen in het programma van de Munt, vaak voor een publiek dat anders de weg niet vindt naar de studio’s van de school, voegt een belangrijke dimensie toe aan de dialoog van deze kunstenaars in opleiding en hun publiek. Er is een wereld van verschil tussen de beslotenheid van de eigen studio’s en de publieke ruimte. De mogelijkheid om te dansen in een technisch uitstekend uitgerust theater als de Malibranzaal is uitzonderlijk. Tot slot, en niet in het minst: voor vele Training-studenten is het sowieso de eerste keer dat zij naarbuiten komen met eigen werk. In de geest van experiment, eigen aan P.A.R.T.S., hebben we beslist om de creaties voor de studenten Research toe te vertrouwen aan twee jonge Brusselse choreografen, Claire Croizé en Etienne Guilloteau (beiden zelf ex-P.A.R.T.S.-studenten) én aan een afstuderende student zelf, Nestor Garcia Diaz.

Opgetekend door Christian Longchamp

article - 21.11.2011

 

danceXmusic 2
Dans

 Drukken

La Monnaie ¦ De Munt
Extra
Muros