Fr  |  Nl  |  En

MyMM
Newsletter

Voornaam
Naam
E-mailadres

Filtreren op media: 

Open Monumentendag 2014

Interview Duncan Speakman

De Munt - Interview Duncan Speakman

Door onderling zeer verschillende ruimtes binnen de stad met elkaar te verbinden, breidt het werk van het kunstenaarscollectief circumstance de toneelervaring uit en palmt het de straat en de publieke ruimte in. Duncan Speakman, een van de leden van circumstance, verhuisde recent naar Brussel, waar hij een langetermijnproject uitwerkt voor de Munt dat in september start als onderdeel van de Open Monumentendag. Een intieme ervaring waarbij de poëtica van de technologie de manier waarop wij opera ervaren zal veranderen, een uitnodiging die circumstance zal aanwenden om de manier te herdenken waarop wij met muziek, de stad en haar bewoners omgaan.

Hoe kan een kunstenaarscollectief als dat van u nadenken over opera?

We zijn een collectief van componisten, musici en schrijvers. Nagenoeg alles wat we maken vertrekt vanuit de muziek, waarop vervolgens tekst en vertolking worden gebouwd. In vele opzichten kan ons werk dus al beschouwd worden als opera, al zit het niet vervat in de specifieke esthetiek van de traditionele opera. Het feit dat wij ons werk niet in schouwburgen brengen maar in een ‘ongecontroleerd’ kader, biedt een kans om te zien wat er gebeurt als operavormen nauwer verweven raken met het leven van elke dag.

Wat mag het publiek verwachten van deze eerste samenwerking met de Munt?

Iets zeer kleins en verfijnds dat mensen een korte glimp geeft van onze opvattingen en werkwijzen. We zouden zeer graag de steun krijgen om een volwaardige productie uit te werken, iets met een narratieve structuur en een live performance.

Wordt de stad dan het podium van het operaproject dat u met ons wil ontwikkelen?

Op dit moment hebben we een werk voor ogen waarbij de performers door de stad trekken en wij hun parcours zien en hun stemmen horen die draadloos naar de zaal worden doorgestuurd. De musici in die zaal creëren een live soundtrack voor een soort van denkbeeldige film die evenwel plaatsvindt in de stad die je al kent. De klank van de stad is dus niet enkel het podium maar de echte inhoud van het werk, ergens tussen fictie en realiteit in.

Kunnen we het zo stellen dat, net zoals schilders verf en cineasten film, circumstance het publiek gebruikt als grondstof om mee aan de slag te gaan?

Ik zou het publiek niet willen vergelijken met een grondstof! Vaak proberen wij toeschouwers te laten optreden voor elkaar en zetten wij eerst een stap achteruit. Zo neemt het publiek het eigendomsrecht van het werk over. Soms zijn de structuren die wij creëren binnen onze verhaallijnen afhankelijk van de interactie tussen het publiek.

Zo participeert het publiek dus actief in uw werk...

In veel van ons werk is de onderliggende politieke agenda veeleer gerelateerd aan de mobiele technologie die ons publiek reeds op zak heeft. Waar deze toestellen zeer geschikt zijn om ons te verbinden met mensen en plaatsen die ver van ons verwijderd zijn, vervreemden ze ons vaak van onze onmiddellijke sociale en fysieke omgeving. Wij trachten dit te herdenken en willen deze technologieën hanteren op manieren die ons publiek dwingen connectie te maken met hun onmiddellijke omgeving en met de mensen die zich daarin bevinden.

Hoe kan volgens u opera evolueren rekening houdend met de steeds groeiende impact van de virtuele en digitale wereld?

Vooraleer opera relevant kan worden voor het hedendaagse digitale publiek, moet het genre volgens mij zichzelf eerst toegankelijk maken voor dat publiek. De eerste verandering die moet gebeuren, ligt eerder op financieel dan op artistiek vlak. Deels door het vrije verkeer van informatie beseffen deze digitaal gefocuste toeschouwers zeer goed hoezeer opera gesubsidieerd wordt, terwijl ze nog steeds geconfronteerd worden met ticketprijzen die even duur zijn als de smartphone in hun broekzak. Dit leidt ertoe dat het eigentijdse publiek mentaal operahuizen (en opera als genre) associeert met een gedateerd model van artistieke creatie, productie en presentatie.

U werkt ook op het raakvlak van het gedrukte en het digitale boek. Kunt u ons iets meer vertellen over uw projecten op dat gebied?

We houden van de kwaliteiten van fysieke boeken, en er zijn veel interessantere manieren om met digital publishing om te gaan dan enkel e-books. We trachten bijzondere verhalen uit te werken die tegelijk een gedrukte en digitale uitgave kennen, zodat wanneer je een element weghaalt het verhaal onvolledig zou zijn.

Veel van de software die u ontwikkelt, is open source. Helaas is de muziekwereld gedomineerd door het credo van het copyright. Denkt u dat technologie ook de slaaf zal worden van het copyrightbeleid of zal die zichzelf bevrijden?

Ik denk dat technologie al heel lang met handen en voeten gebonden is aan dat copyrightbeleid, kijk maar naar de voortdurende juridische strijd tussen de grote ontwikkelaars van hard- en software. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat technologie zichzelf volledig zal kunnen bevrijden, maar zoals bij de muziek zal er altijd wel een alternatieve ‘underground’-scene voor technologie zijn; ongetwijfeld niet welgesteld, maar hun ambitie ligt dan ook elders.

Opgetekend door José Luis Villalobos

article - 16.8.2014

 

Open Monumentendag 2014

 Drukken

La Monnaie ¦ De Munt
Extra
Muros