MyMM: video's, foto's, artikels

Vereniging School-Opera

Inschrijvingen

Gelieve een kopie van uw persoonlijke lerarenkaart te sturen naar:
Publiekswerking De Munt / School - Opera
Leopoldstraat 4 - 1000 Brussel
(of digitaal naar l.lovrovic@demunt.be)
Naam *

Straat *
Nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
Fax
E-mail *
Functie
Onderwijsdiscipline(s)
Onderwijsniveau

Onderwijsinstelling

Naam van de school *
Straat
Nummer
Postnummer
Gemeente
Telefoon
Fax
E-mail *

School-Opera

Ik wens lid te worden van de vereniging voor leerkrachten "School - Opera" voor het seizoen 2014-2015 en ik stort het lidgeld van 15 € op rekening IBAN: BE65 6790 0005 8196 / BIC: PCHQBEBB van de Koninklijke Muntschouwburg, met de mededeling «School-Opera PP1400 + mijn naam»
Extra
Muros