MyMM: video's, foto's, artikels

Vereniging School-Opera

Inschrijvingen

Naam *

Straat *
Nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
Fax
E-mail *
Functie
Onderwijsdiscipline(s)
Onderwijsniveau

Onderwijsinstelling

Naam van de school *
Straat
Nummer
Postnummer
Gemeente
Telefoon
Fax
E-mail *

Lerarenkaart

Gelieve hieronder een scan van uw persoonlijke lerarenkaart mee te sturen.
U kunt dit ook via de post versturen naar:
Publiekswerking De Munt / School - Opera
Leopoldstraat 4 - 1000 Brussel

 

School-Opera

Ik wens lid te worden van de vereniging voor leerkrachten "School - Opera" voor het seizoen 2015-2016 en ik stort het lidgeld van 15 € op rekening IBAN: BE65 6790 0005 8196 / BIC: PCHQBEBB van de Koninklijke Muntschouwburg, met de mededeling «School-Opera PP1500 + mijn naam»
Extra
Muros