MyMM: video's, foto's, artikels

Secundair en Hoger Onderwijs

Inschrijvingen scholen

Gelieve 1 inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen.
Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mail *
E-mail waar de vraag voor betaling kan worden gestuurd. *
Bereikbaar met openbaar vervoer?

Hoe?
Lestijden voormiddag
Lestijden namiddag
Is de klas uitgerust met een smart-board?

Activiteit

Uw keuze
Indien uw activiteit verbonden is met een voorstelling of repetitie, gelieve de naam te vermelden

Groep waarvoor men inschrijft

Studierichting
Jaar
Aantal leerlingen
Totaal aantal plaatsen voor de repetitie/voorstelling (leerlingen + begeleiders / max 1 begeleider per 16 leerlingen)
Naam van de verantwoordelijke leerkracht
Telefoon van de leerkracht
E-mail leerkracht
Naam & GSM nummer van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van de repetitie of voorstelling kunnen bereiken.
Opmerkingen
Extra
Muros