MyMM: video's, foto's, artikels

Secundair en Hoger Onderwijs

Inschrijvingen scholen

Gelieve 1 inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen.
Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mailadres van de school *
E-mail waar de vraag voor betaling kan worden gestuurd. *
Werkt uw school of organisatie met een BESTELBON? *
Is de school bereikbaar met het openbaar vervoer?

Hoe?
Is er een smartboard ter beschikking? *
Lestijden voormiddag *
Lestijden namiddag *

Activiteit

Uw keuze
Indien uw activiteit verbonden is met een voorstelling of repetitie, gelieve de naam te vermelden

Groep waarvoor men inschrijft

Onderwijsniveau

Jaar *
Aantal leerlingen *
Totaal aantal plaatsen voor de repetitie/voorstelling (leerlingen + begeleiders / max 1 begeleider per 16 leerlingen) *
Naam van de verantwoordelijke leerkracht *
GSM-nummer van de leerkracht *
E-mail leerkracht *
Naam & GSM-nummer van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van de repetitie of voorstelling kunnen bereiken. *
Opmerkingen
Extra
Muros