MyMM: video's, foto's, artikels

Workshops Lager Onderwijs

Inschrijvingen scholen

Gelieve 1 inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen.
(Klasgroepen met dezelfde workshop mogen op 1 fiche worden vermeld.)
Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mail *
E-mailadres waarop de vraag tot betaling kan worden gestuurd *
Bereikbaar met openbaar vervoer?

Hoe?
Lestijden voormiddag
Lestijden namiddag
Is de school uitgerust met een smart-board?

Werkt uw school/organisatie met een BESTELBON? *

Workshop

selecteer uw keuze
Welke workshops hebben de leerlingen waarvoor u inschrijft gedurende de voorbije schooljaren reeds in hun klas gehad?

Klas waarvoor men inschrijft

Klas 1

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen

Klas 2

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen

Klas 3

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen

Klas 4

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen
Dag/datum/periode waarop de workshop op school niet kan plaatsvinden
Extra
Muros