MyMM: video's, foto's, artikels

Workshops Lager Onderwijs

Inschrijvingen scholen

Gelieve 1 inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen.
(Klasgroepen met dezelfde workshop mogen op 1 fiche worden vermeld.)
Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mailadres van de school *
E-mailadres waarop de vraag tot betaling kan worden gestuurd *
Werkt uw school of organisatie met een BESTELBON? *
Is de school bereikbaar met het openbaar vervoer? *
Hoe?
Lestijden voormiddag *
Lestijden namiddag *
Is er een smartboard ter beschikking? *

Workshop

Uw keuze
Welke workshops hebben de leerlingen waarvoor u inschrijft gedurende de voorbije schooljaren reeds in hun klas gehad?

Klas waarvoor men inschrijft

Groep 1

Leerjaar *
Naam leerkracht *
E-mail leerkracht *
Aantal leerlingen *

Groep 2

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen

Groep 3

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen

Groep 4

Leerjaar
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
Aantal leerlingen
Dag/datum/periode waarop de workshop op school niet kan plaatsvinden
Opmerkingen
Extra
Muros