MyMM: video's, foto's, artikels

Rondleidingen

Inschrijvingen scholen

Gelieve één inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen. Klasgroepen met dezelfde workshop mogen op 1 fiche worden vermeld.

Contactgegevens

Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mail *
E-mailadres waar de vraag tot betaling kan worden gestuurd *

Rondleiding

Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoe kwam u in contact met ons aanbod?

Gegevens over de groep

Onderwijsniveau

Afdeling

Klas 1

Leerjaar *
Aantal leerlingen *
Naam leerkracht *
E-mail leerkracht *
GSM leerkracht *

Klas 2

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
GSM leerkracht

Klas 3

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht

Klas 4

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht
Naam begeleidende leerkracht
E-mail begeleidende leerkracht

Periode

Data / periodes waarop de rondleiding niet kan plaatsvinden