MyMM: video's, foto's, artikels

Rondleidingen

Inschrijvingen scholen

Gelieve één inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen. Klasgroepen met dezelfde rondleiding mogen op 1 fiche worden vermeld.

Contactgegevens

Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mailadres van de school *
E-mailadres waar de vraag tot betaling kan worden gestuurd *
Werkt uw school of organisatie met een BESTELBON? *

Rondleiding

Lager onderwijs
Secundair onderwijs

Gegevens over de groep

Onderwijsniveau

Studierichting

Groep 1

Leerjaar *
Aantal leerlingen *
Naam leerkracht *
E-mail leerkracht *
GSM leerkracht *

Groep 2

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
GSM leerkracht

Groep 3

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht

Groep 4

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht
Naam van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van het bezoek kunnen bereiken *
GSM-nummer van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van het bezoek kunnen bereiken *

Periode

Data / periodes waarop de rondleiding niet kan plaatsvinden
Opmerkingen
Extra
Muros