MyMM: video's, foto's, artikels

Rondleidingen

Inschrijvingen scholen

Gelieve één inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen. Klasgroepen met dezelfde rondleiding mogen op 1 fiche worden vermeld.

Contactgegevens

Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
E-mail *
E-mailadres waar de vraag tot betaling kan worden gestuurd *
Werkt uw school of organisatie met een BESTELBON? *

Rondleiding

Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoe kwam u in contact met ons aanbod?

Gegevens over de groep

Onderwijsniveau

Afdeling

Klas 1

Leerjaar *
Aantal leerlingen *
Naam leerkracht *
E-mail leerkracht *
GSM leerkracht *

Klas 2

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail leerkracht
GSM leerkracht

Klas 3

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht

Klas 4

Leerjaar
Aantal leerlingen
Naam leerkracht
E-mail van de leerkracht
GSM leerkracht
Naam van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van het bezoek kunnen bereiken
GSM nummer van een begeleidende leerkracht die wij op de dag van het bezoek kunnen bereiken

Periode

Data / periodes waarop de rondleiding niet kan plaatsvinden
Opmerkingen
Extra
Muros