MyMM: video's, foto's, artikels

Rondleidingen

Inschrijvingen scholen

Gelieve één inschrijvingsfiche per activiteit in te vullen.

Contactgegevens

Naam van de school *
Straat en nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Telefoon *
Fax
E-mail *
E-mailadres waar de vraag tot betaling kan worden gestuurd *
Verantwoordelijke leerkracht *
GSM *
E-mail *

Gegevens over de groep

Onderwijsniveau
Afdeling

Jaar
Aantal klassen
Aantal leerlingen per klas (vb klas 1: 24lln, klas 2: 19 lln)
Motivatie: in welk kader organiseert u deze rondleiding?
Nemen de leerlingen ook deel aan een ander Muntactiviteit of een workshop op school?

Geselecteerd bezoek

Lager onderwijs
Secundair en hoger onderwijs

Datum

Trimester
Weekdag / datum / periode waarin het bezoek NIET kan plaatsvinden

Opmerkingen

Wenst u hier nog iets aan toe te voegen?
Hoe kwam u in contact met ons aanbod?

Omdat wij rekening moeten houden met het repetitieschema van de Munt, kan u de geboekte data niet meer wijzigen.
Extra
Muros