MyMM: video's, foto's, artikels

 
De Munt - Gerard Mortier (1943-2014)

Gerard Mortier (1943-2014)

Met veel verdriet vernemen we dat Gerard Mortier is overleden. Het voltallige Munt-team wenst zijn innige deelneming te betuigen bij het verlies van deze charismatische en daadkrachtige persoonlijkheid, met wie een aantal van ons gedurende lange tijd mochten samenwerken.

Het heengaan van Gerard Mortier betekent een niet te vatten verlies voor de operawereld, en heel in het bijzonder voor de Munt. Als de Munt vandaag een eersterangsplaats inneemt in het Europese operalandschap, is dat in hoge mate aan hem te danken. Niet alleen heeft hij gedurende tien jaar heel sterk zijn stempel gedrukt op de organisatie en het artistieke beleid van dit operahuis, zijn visie op opera bleef ook nadien een inspiratiebron voor zijn opvolgers.

De Munt verliest met Gerard Mortier een groot voormalig directeur en een niet te vervangen referentie en vriend, wiens artistieke erfenis er sinds zijn vertrek steeds levendig gehouden werd, en wiens visie er ook na zijn dood nog lang richtinggevend zal blijven. Zijn uitgesproken artistiek-intellectuele en onafhankelijke geest maakte steeds scherpe keuzes en nam steeds weer duidelijke, vaak controversiële, posities in. Dit leverde hem uiteraard niet alleen maar vrienden op, maar het valt niet te ontkennen dat hij het aanzicht van de culturele wereld in ons land en daarbuiten blijvend heeft bepaald.

 >> biografie Gerard Mortier

 

"Beste Gerard, een persoonlijke noot is jou wel degelijk goed besteed. Je kon zelf als geen ander uiting geven aan je respect voor een project, voor een beslissing, voor een keuze, net zoals je ook ongezouten kritiek kon leveren wanneer je dingen anders zag. Jouw mooie handgeschreven kaartjes heb ik altijd bewaard als souvenirs die erg veel voor me betekenen. Jouw mening deed er immers toe. Een compliment van jou kwam dan ook erg dicht bij de hoogst mogelijke erkenning. Hoe anders dan met oneindig respect kunnen we terugkijken op jouw vele verwezenlijkingen. De meeste ervan zijn historisch te noemen, en ook al waren - zoals het bij ons allen het geval is - niet alle projecten even grote successen, toch draagt de lijn van kwaliteit en visie onvervreemdbaar jouw handschrift. Het is er een van veeleisendheid, excellence, doorzettingsvermogen, innovatie; net als voor Mahler was voor jou 'Tradition' immers 'Schlamperei'.
Jouw huidige Real-seizoen in Madrid brengt alles samen waar je je hele leven voor hebt gestaan: creatie van nieuwe werken, spannende en verrassende inzichten, muzikaal revolutionaire interpretaties, herontdekkingen, bekende werken in topproducties, een rol voor beeldende kunstenaars... Alleen al daarvoor verdien je een ereprijs, een carrièreprijs - enkel de meest lovende titels passen voor jouw rol als inspirator voor een hele generatie operamakers in de afgelopen 30 jaar ... Ik ben ervan overtuigd dat onze professionele community jou dat zal gunnen, eenvoudigweg omdat je dat verdient.
In naam van alle medewerkers, van de oneindige rij artiesten die hier aan het werk zijn geweest, en uiteraard ook namens ons talrijke publiek willen we jou bedanken voor jouw passie en gedrevenheid die mede aan de basis lagen van het huidige succesvan onze instelling. Ik denk dat de mooiste hommage aan jou van Mozart hoort te komen, en welbepaald een citaat uit diens Zauberflöte dat je zelf tot je levensmotto hebt gemaakt en waaraan je je steeds opnieuw hebt gespiegeld: „Sei standhaft, duldsam und verschwiegen!“
Dat is een levensles voor ons allen. Dank daarvoor. Rust nu in vrede."
Peter

 

In de inkomhal van de Munt kunt u een rouwregister komen tekenen.
De nieuwe wereldcreatie
Au monde van Philippe Boesmans zal opgedragen worden aan Gerard Mortier. De Munt organiseert binnenkort een hommage aan haar voormalige directeur.

Extra
Muros