MyMM: video's, foto's, artikels
 

Technisch productieverantwoordelijke (m/v)

Voltijds contract 

De Munt is het federale operahuis in de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties realiseert  en tevens dansprogrammering, concerten en recitals presenteert. Naast een eigen symfonisch orkest, een eigen koor en eigen ateliers, zijn we trots te mogen beschikken over een gepassioneerde artistieke ploeg en dynamische technische en administratieve medewerkers.

Functiebeschrijving

Rapporterend aan de technisch directeur speelt de technisch productieverantwoordelijke een fundamentele rol in de ontwikkeling en de vlotte realisatie van het productieconcept. De technisch productieverantwoordelijke is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het beheer van de fysische elementen van een productie vanaf de aanvang tot de opvoering en de opslag achteraf. Hij/zij heeft de algemene controle over het productiebudget en houdt hierbij rekening met de artistieke kwaliteitsvereisten en de technische functionaliteiten. Op de scène werkt hij/zij nauw samen met de verantwoordelijken van de verschillende technische teams om het vlotte verloop van alle technische aspecten te verzekeren en tegemoet te komen aan de artistieke vereisten van het productieteam.

Taakbeschrijving

 • Beheren van de fysische en logistieke elementen van een productie, van de aanvang tot de opvoering en de opslag ervan en ervoor zorgen dat hierbij hoge normen en de deadlines worden nageleefd rekening houdend met de budgetten en de praktische beperkingen.
 • Bij elke productie nauw samenwerken met de ontwerper en de regisseur/choreograaf zodat er wordt voldaan aan de artistieke en praktische vereisten van de productie.
 • Tijdens een productie zorgen voor de coördinatie tussen het productieteam en andere technische afdelingen.
 • Specifiëren, plannen en organiseren - in overleg met het studiebureau en het hoofd van de decorateliers - (of externe aannemers en leveranciers) van de constructie van decors en rekwisieten, zodat de producties efficiënt verlopen en kunnen opgeslagen worden in overeenstemming met de scène en het opslagsysteem van de Munt of eventueel andere theaters.
 • Wanneer nodig externe aannemers aanwerven en hun werk controleren.
 • Wanneer nodig andere theaters bezoeken en een technisch rapport opstellen over coproducties of gehuurde producties, met specifiëring van de staat van de productie, de haalbaarheid en de inherente risico’s of problemen voor de Munt.
 • In geval van heropvoeringen en gehuurde producties de nodige opfrissingen, wijzigingen, herstellingen en onderhoudswerken ondernemen en superviseren, en de bijhorende kosten, normen en deadlines opvolgen.
 • Creëren en leiden van een efficiënt kernteam met de hoofden van de verschillende technische teams en de toneelmeester om de hoge technische en artistieke kwaliteit en het vlotte verloop van de productie te verzekeren.
 • Plannen en afstemmen met de hoofden van de verschillende technische teams, het hoofd logistiek en het hoofd decorateliers van de meest efficiënte werkplanning en het benodigde aantal personen voor de op- en afbouw en vervolgens opstellen en verdelen van de goedgekeurde werkplanning.
 • Tijdens de repetities nauw afstemmen met de technische hoofden, de toneelmeester en andere verantwoordelijken van de afdeling om te verzekeren dat aan alle technische en artistieke vereisten wordt voldaan.
 • Nauw afstemmen met de hoofden van de technische teams ter organisatie van de dagelijkse werkschema’s zodat de tijd op het toneel zo efficiënt en productief mogelijk gebruikt wordt en iedere betrokkene geïnformeerd wordt.
 • Deelnemen aan de commentaarsessies vóór en na de repetities, alle afdelingen van de nodige taken op de hoogte brengen en vervolgens, indien nodig, het toezicht en de opvolging verzekeren.
 • Tijdens de voorstellingsperiode de productie nauw opvolgen en ervoor zorgen dat het toneel en het decor correct behouden blijft rekening houdend met de oorspronkelijke technische en artistieke normen.
 • Organiseren van en deelnemen aan de plannings, technische, maquette- en productievergaderingen en ervoor zorgen dat alle nodige informatie verspreid wordt.
 • Documenteren en verzamelen van alle technische aspecten van de productie.
 • Wanneer nodig als vervanger optreden of inspringen voor andere technische productieverantwoordelijken.
 • Ervoor zorgen dat de in de Munt gehanteerde veiligheidsnormen en de richtlijnen voor veilig werk te allen tijde gerespecteerd worden.

Profiel

 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in technisch productiemanagement in een producerend theater of operahuis.
 • Je hebt doorgedreven kennis van het productieproces.
 • Je beschikt over een goede werkkenis van theateruitrusting, machinerie en het gebruikte technische jargon.
 • Je kan een goede werkkennis voorleggen van de gangbare methodes, technieken en materialen voor decorconstructie, met inbegrip van schilder-en voltooiingswerken.
 • Je bent in staat theaterplannen en constructietekeningen te lezen.
 • Je bent goed op de hoogte van de veiligheidsnormen en de richtlijnen voor veilig werk in een theateromgeving, met inbegrip van het opzetten van risico-assessments.
 • Je beschikt over goede computervaardigheden, inclusief AutoCAD.
 • Je hebt bewezen ervaring in people management.
 • Je beschikt over uitstekende organistorische en communicatieve vaardigheden.

Aanbod

 • Voltijds contract
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk (na wederzijdse overeenstemming) bespreekbaar
 • Woon- werkverkeer met openbaar vervoer 100 % vergoed
 • Een dynamische culturele werkomgeving

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 11 januari 2016 naar jobs@demunt.be met vermelding “vacature technisch productieverantwoordelijke”.

Extra
Muros