MyMM: video's, foto's, artikels
 

Hoofd decorateliers (m/v)

De Munt is het federale operahuis in de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties realiseert  en tevens dansprogrammering, concerten en recitals presenteert. Naast een eigen symfonisch orkest, een eigen koor en eigen ateliers, zijn we trots te mogen beschikken over een gepassioneerde artistieke ploeg en dynamische technische en administratieve medewerkers.

De decorateliers van de Munt staan in voor een kwaliteitsvolle constructie en de vervaardiging van decors en accessoires voor de verschillende producties en projecten. Deze ateliers bestaan uit verschillende afdelingen: een schrijnwerkerij, smederij, schildersatelier, de vervaardiging van accessoires en een stoffeeratelier.

Functiebeschrijving

Als hoofd van de decorateliers zorg je ervoor dat de verschillende decorateliers efficiënt gerund worden met behulp van hun verantwoordelijke. Dit houdt in dat je de middelen van de afdeling inplant, toewijst en beheert en de verantwoordelijken van de decorateliers leidt, coacht en ondersteunt.
Je bent bovendien verantwoordelijk voor de dagelijkse en langetermijnplanning, de werkverdeling en het respecteren van deadlines binnen de ateliers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvolging van het globale decorbudget voor elke productie en werk je nauw samen met het studiebureau, de technische productieverantwoordelijke en de ateliers waar je verantwoordelijk voor bent (schrijnwerkerij, smederij, decorvervaardiging, beeldhouw-, stoffeer en schildersatelier).
Als hoofd van de decorateliers rapporteer je rechtstreeks aan de technisch directeur en maak je deel uit van het middenkader van de Munt.

Taakbeschrijving

 • Je staat in voor de langetermijnplanning voor de workshops en het studiebureau in overleg met de technisch directeur,daarbij rekening houdend met de beschikbare budgetten en andere beperkingen, volgt deze planning op en stuurt ze bij waar nodig.
 • Je schat de nodige budgetten in voor de decorconstructies of helpt het studiebureau hierbij.
 • Je volgt de dagelijkse werking van de decorateliers op en gaat na of de werkzaamheden ingepland en opgevolgd worden door de atelierverantwoordijken en dat de deadlines gerespecteerd worden.
 • Je ondersteunt de atelierverantwoordelijken bij de uitoefening van hun taken door hun werkzaamheden en ontwikkelingen op te volgen en hen te coachen en te adviseren.
 • Je organiseert en controleert de aankoop van materiaal, beheert de budgetten van de afdeling en gaat na of er eventueel een hergebruik van bestaand materiaal mogelijk is.
 • Je informeert en adviseert  het studiebureau en externe decorontwerpers inzake constructiemethodes en materiaalgebruik en bereidt waar nodig constructietekeningen voor voor het studiebureau.
 • Je organiseert afdelingsvergaderingen en neemt deel aan de verschillende vergaderingen van het technisch departement (plannings-,productie-en maquettevergaderingen )
 • Je verzekert een goede communicatie en samenwerking met de technische directie, het studiebureau en de productieverantwoordelijken en alle bij het productieproces betrokken diensten en personen en adviseert hen waar nodig.
 • Je zorgt, in nauwe samenwerking met de atelierverantwoordelijken, voor een veilige en goed uitgeruste werkomgeving in de  verschillende decorateliers.
 • Je werkt, in samenspraak met de technisch directeur, aan een langetermijn ontwikkelingsplan op lange termijn voor de decorateliers en hun medewerkers.

Profiel

 • Je beschikt over minstens 10 jaar ervaring in een atelier waarvan minstens 5 jaar ervaring als leidinggevende van een atelier of een afdeling
 • Je hebt ervaring in het  opmaken van bouwkundige of constructietekeningen
 • Je hebt kennis van scènetechnieken en de terminologie van theaterinfrastructuur
 • Je bent een ervaren schrijnwerker, smid, of technisch tekenaar
 • Je  kan overweg met de gebruikte software (MS office) en Autocad 2012
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands, kennis van het Engels is een pluspunt
 • Je beschikt over goede leiderschapskwaliteiten
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden

Aanbod

 • Datum van indiensttreding: midden augustus 2014
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Woon- werkverkeer met openbaar vervoer 100 % vergoed
 • Een dynamische culturele werkomgeving

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief voor 15 maart 2014 naar jobs@demunt.be met vermelding “vacature hoofd decorateliers”.