MyMM: video's, foto's, artikels

 
De Munt -

Aanbod

  • Three Tales
  • De Gouden Haan
  • In between violet and green
  • Ontmoet de Maestro!
  • Een dag in de opera
  • Stem & beweging

 


 

Three Tales

A documentary digital video opera
by Beryl Korot, video  & Steve Reich, muziek

voor het secundair onderwijs

Three Tales herinnert aan drie bijzondere gebeurtenissen uit het begin, het midden en de late 20ste eeuw die ons elk op hun beurt en in hun tijd confronteren met de technologische evolutie. Historische filmbeelden, videobeelden, opgenomen interviews, foto’s, tekst en computer bewerkte beelden werden samengebracht in een videomontage en worden geprojecteerd op een scherm terwijl Steve Reichs muziek live wordt uitgevoerd.

In HINDENBURG (12 minuten) worden we geconfronteerd met historisch beeldmateriaal, foto’s en een op video vastgelegd interview over de Zeppelin die in 1937 in New Jersey ontplofte. De film bevat eveneens beeldmateriaal over de constructie van de Zeppelin in 1935 in Duitsland en zijn Atlantische overtocht naar de Verenigde Staten. We zien en horen ook nieuwslezers uit die tijd die een ondubbelzinnige positieve houding verkondigen ten opzichte van de nieuwe technologie.

BIKINI (22 minuten) is gebaseerd op tekst en beeldmateriaal van de atoombom testen die tussen 1946 en 1954 op de Bikini eilanden werden uitgevoerd. We zien eveneens beelden over de ontwrichting en verhuizing van de bewoners wiens lot volledig door de voor hen onbekende Westerse wereld werd bepaald.

DOLLY (26 minuten) toont ons beelden van en reacties op het klonen van een volwassen schaap in Schotland, 1997. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op het klonen van het menselijk lichaam, genetische manipulatie, technologische ontwikkeling en robotica. In Dolly wordt ook het woord gegeven aan wetenschappers en geven ook religieuze woordvoerders hun commentaar.

 

Praktische info
- map voor de leerkracht
- voorstelling op dinsdag 4 oktober om 11u in de theaterzaal van Résidence Palace
- 10 € per leerling

 


 

De Gouden Haan

Operavoorstelling met inleiding
Inleiding op school en namiddagvoorstelling in het Muntpaleis

voor het secundair en hoger onderwijs

Librettist Vladimir Belsky, specialist in de Russische volksliteratuur en componist Rimski-Korsakov lieten zich voor de Gouden Haan inspireren door auteurs Washington Irving en Aleksandr Poesjkin.

Op de tonen van verrukkelijke muziek neemt de Russische componist Nikolaj Rimski-Korsakov ons mee naar de droomwereld van onbezonnen tsaren, verblindend mooie Tsarina’s en mysterieuze astrologen. Meer dan een eeuw na de creatie heeft de politieke satire en de geestigheid van dit werk nog niets van zijn scherpte verloren.

 

Praktische info
- inleiding op school tijdens de maand november (2 lesuren)
- namiddagvoorstelling op dinsdag 20 december om 14u in het Muntpaleis
- inleiding 5 € per leerling (minimum 80 € per klasgroep)
- voorstelling 10 € per leerling,
- 10 € per begeleidende leraar

 


 

In between violet and green

Muziektheater
Productie Atelier Bildraum, LOD muziektheater, Theater Malpertuis

voor secundair en hoger onderwijs

Geïnspireerd door de figuur en het universum van Claude Monet maken Atelier Bildraum en Thomas Smetryns een productie waarin de tuin en het landschap als een venster tussen fictie en realiteit figureren. Als geen ander slaagde de Franse impressionist erin om vanuit de beslotenheid van zijn tuin weidse gevoelspanorama’s te laten ontstaan. Het “toegeëigend stukje wereld” dat we tuin noemen werd zo een symbool van persoonlijke vrijheid.

Vijf performers bouwen op scène een landschap in zijn totaliteit op – een landschap dat alle individuele wensdromen en behoeftes incorporeert, een landschap dat zich, geholpen door picturale en suggestieve muziek, in een schizofrene toestand tussen utopie en dystopie bevindt. Architect, fotograaf, zanger en muzikanten figureren hierbij als techniekers van de verbeelding en versmelten het visuele en het auditieve tot een gelaagde werkelijkheid, tot een voorstelling als een verschuivend landschap van impressies.

 

Praktische info
-
inleiding op school of in de Munt, 2 lesuren
- voorstelling op dinsdag 14 maart om 11u in de Malibranzaal
- 5 € per leerling (minimum 80 € te betalen) voor de inleiding
- 10 € per plaats voor de voorstelling

 


 

Ontmoet de Maestro!

orkestrepetitie bijwonen + ontmoeting met de dirigent en de musici

voor de eerste graad van het secundair onderwijs en voor DKO groepen

Een Muntmedewerker komt in onderling overleg je klas. Via allerlei opdrachten, spelletjes en klanken, ontdekken de leerlingen heel wat over het orkest.
Als kers op de taart worden jullie enkele dagen later in Brussel ontvangen door Maestro Alain Altinoglu, de chef-dirigent van het Symfonieorkest van de Munt en !!! nemen de leerlingen plaats tussen de muzikanten … zo ervaren ze hoe de klanken van verschillende instrumenten en uitvoerders door de dirigent tot één geheel worden gebracht.
Tijdens de pauze van de repetitie kunnen de leerlingen een praatje maken met musici, het is een multicultureel gezelschap. Leerlingen die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands proberen we in contact te brengen met een muzikant-taalgenoot…

Op het programma: Requiem van Gabriel Fauré

 

Praktische info
- inleiding op school in november
- in combinatie met dinsdag 22 november 18u30 tot 20u30 in Flagey
- 8,5 € per leerling (minimum 136 € te betalen)

 


 

Een dag in de opera

Workshop voor het secundair en hoger onderwijs in combinatie met het bezoek “rondom de Munt”

Tijdens de workshop maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden die de menselijke stem heeft. Wat is er bijzonder aan een operazanger? Kan je expressief bewegen terwijl je zingt? Kan je, zonder je stem, een boodschap overbrengen met je lichaam?
Via eenvoudige stemoefeningen ontdekken de leerlingen vele mogelijkheden om de stem te gebruiken.
 Maar een stem is niet voldoende. Opera in onze tijd is veel meer dan dat: bewegen, emoties overbrengen, het publiek meenemen in een verhaal.

Het bezoek speelt zich vooral af BUITEN de Munt daar de Munt wegens renovatiewerken wordt gesloten. Voorstellingen gaan echter wel door in andere Brusselse theaterzalen.
Het bezoek focust op het ontstaan, de revolutie, de grote brand, een nieuw theater, een Europees operahuis, ... om te eindigen in de Ateliers van de Munt waar via beeldmateriaal de opera tot leven komt.

 

Praktische info
- 1 lesdag in de Munt: bezoek rondom de Munt & workshop stem en beweging
- 12 € per leerling (minimum 192 € te betalen)


 


 

Stem & beweging

Workshop in de Munt voor DKO, secundair en hoger onderwijs

Welke mogelijkheden biedt de menselijke stem?

Wat is er bijzonder aan een operazanger?

Kan je expressief bewegen terwijl je zingt?

Kan je een boodschap overbrengen met je lichaam, zonder stem?

Wie graag ervaart wat het is om op een podium van een operahuis te staan moet de uitdaging aangaan!

Via eenvoudige stemoefeningen ontdekken de leerlingen vele mogelijkheden om de stem te gebruiken.

Maar een stem is niet voldoende. Opera in onze tijd is veel meer dan dat:

bewegen, emoties overbrengen, het publiek meenemen in een verhaal.

Deze workshop kan worden gecombineerd met het bezoek “Rondom de Munt”.

 

Praktische info
- workshop in de Munt
- 2 1/2 uur
- combinatie mogelijk met het bezoek “De Munt in de kijker”, zie "een dag in de opera"-
- 7 € per leerling (minimum 112 € te betalen)


Extra
Muros