MyMM: video's, foto's, artikels

 

De Munt bevestigt haar overtuiging in een multiculturele samenleving

Uitgerekend tijdens de herneming van de voorstelling Medúlla, die begin dit jaar, net na de aanslag op Charlie Hebdo, in de Munt gecreëerd werd, worden we opnieuw keihard geconfronteerd met de thematiek die precies in dit werk centraal staat. Medúlla is gebaseerd op het gelijknamige album van Björk, waarmee de Ijslandse een artistieke antwoord wenste te geven op de aanslagen van 11 september 2001. Vandaag bevinden we ons opnieuw in een gelijkaardige situatie van onverdraagzaamheid, toenemende radicalisme en vooral angst. Angst voor wat we niet weten, wat we niet zien, wat we niet kunnen bevatten, wat we niet controleren. Angst om te moeten leven met de dreiging van een blinde vorm van terreur die een aanslag wil plegen op alles wat ons dierbaar is: onze veiligheid, onze vrijheid, onze privacy, onze sociale contacten, onze ontspanning, onze humor en zelfs ons leven.

Wat de oorzaken zijn en wat we er tegen kunnen doen is niet altijd even duidelijk. Zelfs over wat er precies aan de hand is bestaat er verwarring, waardoor de angst nog toeneemt en de negatieve krachten die daarop teren de bovenhand lijken te halen. Laten we ons samen tegen die mentale duisternis verzetten. Cultuurhuizen zoals de Munt kunnen en moeten het voortouw hierin nemen en wel om drie concrete redenen.

Ten eerste zijn ze een baken van inspiratie en creativiteit: twee elementen die een natuurlijk tegengif vormen voor onverdraagzaamheid. Educatie en cultuur zijn er om ons bewustzijn over de maatschappij waarin we leven te verhogen en deze maatschappij, vanuit onze individuele talenten, sterker, coherenter en empathieker te maken. Het werk dat in de Munt geleverd wordt, is uiteindelijk een statement tegen de barbaarsheid van diegenen die onze gezamenlijke culturele verworvenheden, en dus onze samenleving als geheel, kapot wensen te maken. De kern van onze culturele missie lijkt actueler dan ooit: in plaats van onze zalen te sluiten, gooien we ze open om die opdracht uit te voeren, het mogelijk te maken dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar verhalen kunnen vertellen en delen. Dat is ook de boodschap die uit de spontane stroom berichten naar voren komt, waarmee leden van het productieteam van Medúlla hun gevoelens ventileerden, toen bekend werd dat de twee laatste voorstellingen ten gevolge van de terreurdreiging geannuleerd werden.

"Toen ik zaterdag het nieuws vernam voelde ik me verstomd, helemaal ontdaan, als verlamd. Ik kon een tijd lang niets anders doen dan in het lege staren… mijn gedachten dwarrelden iedere richting uit. Natuurlijk kon er geen andere beslissing genomen worden dan de voorstellingen te annuleren. En het is duidelijk hoe pijnlijk dit voor iedereen is. Ik voel me nog steeds leeg en uit balans. Niemand van ons had verwacht dat het avontuur van Medúlla op deze manier zou eindigen. Maar we moeten de hoop eeuwig levend blijven houden! Ik geloof tot in het diepst van mijn hart dat we opnieuw samen zullen, nee moeten komen om deze productie nogmaals op te nemen."
– Roberta Alexander, soliste

"Hoewel de annulering de enige juiste beslissing is geweest, het een beslissing is die recht ingaat tegen de boodschap die we met onze voorstelling willen brengen: sluit je ogen niet, maar doe, handel en zoek antwoorden waar je ze zult vinden: in jezelf. De volgende generatie is de generatie die het verschil moet maken. Het is jammer dat we niet de mogelijkheid hebben gehad om Medúlla voor meer jongeren te spelen. Maar ik voel bij La Choraline en La Maîtrise (de kinderkoren betrokken bij deze voorstelling, nvdr.) een sterke drang om verder te blijven gaan."
– Simon Weetjens, percussionist

Naast het streven naar sociale cohesie is het finale doel van culturele instellingen 'voedsel voor de ziel' te bieden. Meer dan ooit moeten ze overtuigd zijn van hun rol als brenger van toegevoegde waarde.

Een derde reden ten slotte ligt besloten in het feit dat de ervaringen die we in de werkpraktijk van de Munt dagelijks opdoen ons alleen maar sterken in de overtuiging dat er een alternatief is. In de Munt werken meer dan 38 verschillende nationaliteiten, culturen en talen samen om alle producties op scène te kunnen brengen. We zijn dus per definitie multicultureel en we werken samen, ongeacht afkomst, geslacht, religieuze of filosofische overtuiging, seksuele voorkeur en sociale status. Door net in deze momenten dicht bij elkaar te staan, kunnen we de duisternis en de onzekerheid rondom ons laten opklaren.

Peter de Caluwe, Algemeen directeur & Intendant

Extra
Muros