MyMM: video's, foto's, artikels

 
De Munt - Solidariteit en nationale rouw

Solidariteit en nationale rouw

Bij de recente lockdown van Brussel vijf maanden terug presenteerden we een reprise van Medúlla, een project dat begin 2015, net na de aanslag op Charlie Hebdo, in de Munt gecreëerd werd. Vandaag worden we opnieuw keihard geconfronteerd met de thematiek die precies in dit werk centraal staat. Medúlla is immers gebaseerd op het gelijknamige album van Björk, waarmee de Ijslandse artieste een artistieke antwoord wenste te geven op de aanslagen van 11 september 2001.  Een antwoord dus op fanatisme en terrorisme.

Een dergelijke situatie van onverdraagzaamheid, toenemend radicalisme en vooral angst is helaas sluipend deel van onze leefwereld geworden. Angst voor wat we niet weten, wat we niet zien, wat we niet kunnen bevatten, wat we niet controleren. Angst om te moeten leven met de dreiging van een blinde vorm van terreur die een aanslag wil plegen op alles wat ons dierbaar is: onze veiligheid, onze vrijheid, onze privacy, onze sociale contacten, onze ontspanning, onze humor en zelfs ons leven.

Angst, en de manier waarop we ons ertegen kunnen wapenen, zijn het thema van het net aangekondigde nieuwe seizoen 2016-17.

22 maart is een bijzonder zwarte dag geworden voor ons land. Wat het begin van een nieuwe lente had moeten zijn, werd een hel met onnoemelijk veel menselijk leed. Het past om ons medeleven te betuigen aan allen die geliefden of vrienden hebben verloren bij de laffe aanslagen van vandaag. Het past tevens om solidariteit te betuigen met de nationale rouw die vandaag door onze federale overheid werd afgekondigd.

Het is evenwel de opdracht van de culturele sector om een antidotum te leveren tegen deze barbaarse feiten. De daders van deze laffe aanslagen wensen enkel de totale negatie van onze cultuur, onze geschiedenis, onze kennis, onze verdraagzaamheid, onze openheid: de morele basis van onze gezamenlijke Europese erfenis.

We zijn het aan onszelf verplicht om ons vehement tegen die mentale duisternis te verzetten. Cultuurhuizen kunnen en moeten het voortouw hierin nemen en wel om drie concrete redenen.

Ten eerste zijn ze een baken van inspiratie en creativiteit: twee elementen die een natuurlijk tegengif vormen voor onverdraagzaamheid. Educatie en cultuur zijn er om ons bewustzijn over de maatschappij waarin we leven te verhogen en deze maatschappij, vanuit onze individuele talenten, sterker, verbondener en empathieker te maken. Het werk dat in de Munt geleverd wordt, is uiteindelijk een statement tegen de barbaarsheid van diegenen die onze gezamenlijke culturele verworvenheden, en dus onze samenleving als geheel, kapot wensen te maken. De kern van onze culturele missie lijkt actueler dan ooit: in plaats van onze zalen te sluiten, gooien we ze open om die opdracht uit te voeren, het mogelijk te maken dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar verhalen kunnen vertellen en delen.

Naast het streven naar sociale cohesie is het finale doel van culturele instellingen 'voedsel voor de ziel' te bieden. Meer dan ooit moeten ze overtuigd zijn van hun rol als brenger van toegevoegde waarde. Mensen hebben dit meer dan ooit nodig. Waar extremisten mensen tegen elkaar opzetten, brengt cultuur mensen samen en geeft het delen van gezamenlijke verhalen hen een positieve, want op ervaring gebaseerde, boodschap die ze verder kunnen uitdragen.

Een derde reden ten slotte ligt besloten in het feit dat de ervaringen die we in de werkpraktijk van de Munt dagelijks opdoen ons alleen maar sterken in de overtuiging dat er een alternatief is. In de Munt werken meer dan 38 verschillende nationaliteiten, culturen en talen samen om alle producties op scène te kunnen brengen. We zijn dus per definitie multicultureel en we werken samen, ongeacht afkomst, geslacht, religieuze of filosofische overtuiging, seksuele voorkeur en sociale status. Door net in deze momenten dicht bij elkaar te staan, kunnen we de duisternis en de onzekerheid rondom ons laten opklaren.

Als het van ons afhangt vanaf morgen al, maar we willen realistisch blijven. Dat betekent iedereen de tijd geven om in het reine te komen met de gebeurtenissen, maar tegelijkertijd ook hoop bieden voor een betere toekomst waarin geen plaats is voor barbarij en intolerantie.

Wij gaan dus door met onze missie en verwelkomen u bij onze voorstellingen. Omdat we blijven geloven in constructieve boodschappen en ons blijven verzetten tegen zij die deze willen ondermijnen.

Peter de Caluwe, Algemeen directeur

Extra
Muros