Fr  |  Nl  |  En

MyMM
Newsletter

Voornaam
Naam
E-mailadres

Filtreren op media: 

Waltraud Meier

Interview Waltraud Meier

De Munt - Interview Waltraud Meier

Ze is een van de fascinerendste zangeressen van de operawereld. Toeschouwers reizen naar alle uithoeken van Europa om haar aan het werkt te zien en te horen. Ze is een veeleisende actrice, heeft aandacht voor nuances, taal en betekenis. Waltraud Meier is te gast in de Munt voor een uitzonderlijke avond waarop ze liederen van Franz Schubert, Robert Schumann en Gustav Mahler aan u voorstelt. Het is een optreden dat ze de titel “Frauenliebe und –leben” gaf en dat ons er opnieuw van zal overtuigen dat ze niet alleen een legendarische Wagnervertolkster is waarmee alle regisseurs wensen samen te werken, maar ook dat haar vertolking in het intieme en zeldzame kader van een recital naar de keel zal grijpen.

U bent voor regisseurs zonder twijfel al jarenlang een van de graagst geziene zangeres-actrices. Op het moment dat u beslist om met een liedrecital op te treden, moet u echter niet meer tegemoet komen aan de eisen van een regisseur, u vertolkt geen rol meer… Dus, wie bent u wanneer u een recital zingt?

Ik ben het personage waarover ik praat in het lied dat ik vertolk. Het groeit in mij uit tot beelden, films, een verhaal, verwantschappen enzovoort. De bron van de expressie is precies dezelfde als in opera.

Als u een recital voorbereidt, moet u zonder twijfel een intiemer werk realiseren vanuit de literaire en muzikale materie. U stippelt zelf uw eigen parcours uit, bedenkt uw eigen innerlijke landschap…

Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn om eveneens iemand als Patrice Chéreau te hebben om me te begeleiden bij de interpretatie van de liederen. Maar in elk geval draag ik altijd mijn eigen voorstellen, mijn ideeën aan in ensceneringen waarin ik meespeel; of ik breng op z’n minst mijn lichaamstaal mee die, als ik ze bewust gebruik, vaak een onmisbaar element wordt voor de regisseur.

Dat wil dus zeggen dat op het moment dat u op het podium komt, aangezien het om een recital gaat, u uw eigen regie in uw hoofd hebt.

Inderdaad.

Is de afstand tussen u en het publiek anders tijdens een liedavond dan tijdens een operavoorstelling?

Ja. Eerst en vooral heb ik liever een beetje licht in de zaal. Niet alleen omdat de mensen dan de tekst kunnen lezen terwijl ze luisteren, maar ook omdat ik hun gezichten wil zien. Ik richt me namelijk graag tot de mensen in de zaal, ik kom graag tot een echte dialoog. De dialoog die ik in opera’s met mijn medespelers heb, heb ik in het lied met de toeschouwers. In een recital is zelfs een monoloog een dialoog.

Heeft het zingen van een recital een invloed op uw manier om opera te benaderen?

Ja, vast en zeker. En niet alleen op het niveau van stemtechniek. De aanhef van de klank is in het lied veel geraffineerder, veel preciezer, veel zuiverder. Dat meenemen naar de opera is uiteraard erg heilzaam. Maar er is ook de concentratie op wat ik aan het zeggen ben, het moet oprecht klinken. Dat is altijd belangrijk. Ik moet zingen alsof ik met iemand aan het praten ben.

Tekst is voor u erg belangrijk, zowel in opera’s als in recitals. Welke personen hebben u in uw artistieke parcours het best geleerd om de nuances in een tekst te begrijpen, om de poëtische kracht van een tekst uit te werken?

Ik denk dat ik altijd zo geweest ben. Eigenlijk wilde ik talen studeren want ik heb altijd een goed taalgevoel gehad en de betekenis van elk woord interesseert me. Ik vraag me af waarom iemand een zin met een bepaalde syntaxis schrijft en niet anders. Dat moet wel een erg specifieke betekenis hebben. Ik heb me daar altijd voor geïnteresseerd. Het is een benadering die versterkt werd door bepaalde regisseurs, Patrice Chéreau in het bijzonder. Je zou ook kunnen zeggen dat ze me ertoe aangemoedigd hebben.

“Zingen betekent zijn.” Zou u die gedachte voor ons even kunnen uitwerken?

Wanneer ik zing, druk ik alles uit wat in mezelf ligt. Ik kan dingen verbergen als ik wil, maar als ik me echt bloot wil geven, kan ik mezelf nog beter zingend blootgeven, vollediger, completer dan wanneer ik me beperk tot het gesproken woord, omdat in de zang alle nuances hoorbaar zijn.

Hebt u het gevoel dat u door uw ervaring in staat bent om nuances te kunnen leggen die u vroeger minder had kunnen leggen en die u de eigenschap nog oprechter te kunnen zijn?

Ja, dat geloof ik. Maar wanneer we het leven eenvoudigweg bewust beleven, wanneer we nooit ophouden met de grond van de dingen in vraag te stellen, dan denk ik dat we in contact kunnen komen met de waarheid, met wie we echt zijn. Wanneer we ons afvragen: is dat echt waar, denk ik dat echt, ben ik waarachtig, oprecht? Ik geloof dat als we ons voortdurend dat soort vragen stellen, we als mens in die richting evolueren.

Opgetekend door Christian Longchamp

article - 7.12.2012

 

Waltraud Meier
Recital

 Drukken

La Monnaie ¦ De Munt
Extra
Muros