MyMM: video's, foto's, artikels
 

Stages

Je bent student en je wilt stage lopen in ons theaterhuis om je kennis te verrijken en ervaring op te doen?

De Munt ontvangt stagiaires in de administratieve, technische als artistieke departementen.

Uw stage-aanvraag, vergezeld van een motivatiebrief en curriculum vitae, is steeds welkom op jobs@demunt.be.

Extra
Muros