MyMM: video's, foto's, artikels

 
De Munt - Een dag in de opera

Een dag in de opera

Workshop voor het secundair en hoger onderwijs in combinatie met het bezoek “Rondom de Munt”

Tijdens de workshop maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden die de menselijke stem heeft. Wat is er bijzonder aan een operazanger? Kan je expressief bewegen terwijl je zingt? Kan je, zonder je stem, een boodschap overbrengen met je lichaam?
Via eenvoudige stemoefeningen ontdekken de leerlingen vele mogelijkheden om de stem te gebruiken.
 Maar een stem is niet voldoende. Opera in onze tijd is veel meer dan dat: bewegen, emoties overbrengen, het publiek meenemen in een verhaal.

Het bezoek speelt zich vooral af BUITEN de Munt daar de Munt wegens renovatiewerken wordt gesloten. Voorstellingen gaan echter wel door in andere Brusselse theaterzalen.
Het bezoek focust op het ontstaan, de revolutie, de grote brand, een nieuw theater, een Europees operahuis, ... om te eindigen in de Ateliers van de Munt waar via beeldmateriaal de opera tot leven komt.

 

Praktische info

- 1 lesdag in de Munt: bezoek "Rondom de Munt" & workshop "Stem en beweging"
- € 12 per leerling (minimum 16 leerlingen te betalen)


>> inschrijven

Extra
Muros